Ensmet – Yanmaz Boru

Ensmet Elektrik, bu yılın sonunda otomotiv sektöründe ve endüstride kablo koruma amaçlı kullanılan boruların ve bağlantı parçalarının üretimine başlayacak. Bugüne kadar inşaatlardaki elektrik tesisatlarına yönelik boru üretimi gerçekleştiren; halogen-free ve alev yaymayan borularda ile sektöründe ön sıralarda yer alan firma, yeni ürünleriyle toksik ürün içermeyen malzemeler alanında edindiği tecrübelerini otomotiv ve endüstriye de aktaracak.
Oluklu Borular ve
Bağlantı Parçaları
Rijit Borular ve
Bağlantı Parçaları
Kangal Borular
yanmaz boru yanmaz boru rijit boru yanmaz boru

OLUKLU (SPİRAL) BORULAR VE BAĞLANTI PARÇALARI

alev yaymayan oluklu boru

Üretilen hammaddeye bağlı olarak bu boruların birçok kullanım alanı vardır.

Kullanım Alanları

 • Otomotivde Kablo Koruma
 • Makine Elektrik Tesisatları
 • Pnömatik Boru Koruma
 • Yağlı Ortamlar
 • Aydınlatma Armatürleri
 • Fabrika Elektrik Tesisatları
 • Otomasyon Tezgahları

Borular ve bağlantı parçaları üretiminde birçok ölçü çeşidi sunulacaktır.
Yeni geliştirilen kalıp teknolojisi sayesinde farklı çap ve profil taleplerine de çok kısa sürede ve daha ekonomik olarak cevap verilecektir.
Ensmet elektrik, hali hazırda ISO 9001:2008 belgesine sahiptir.
Bu belgeye ek olarak yakın zamanda fISO 140001 ve otomotivde kullanılan ürünlerde özellikle aranan ISO 16949 belgelerine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

RİJİT BORULAR VE BAĞLANTI PARÇALARI

KANGAL BORULAR

Halogen Free, Alev Yaymayan ve Düşük Duman Yoğunluklu Elektrik Tesisat Boruları
Ensmet Elektrik 2001 yılında elektrik tesisat boruları üretmeye başlamıştır. Geçtiğimiz yıllarda dünyada ve Türkiye’de yangına ve zehirli maddelere karşı artan bilinç sonucunda talep görmeye başlayan Halogen Free ve Alev Yaymayan (yanmaz boru) elektrik tesisat borularını ise 2005’ten itibaren üretmekteyiz. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 5.000 m2 üstüne kurulu tesislerimizde, Oluklu boru (Spiral boru), Rijit boru, Kangal boru ve bağlantı elemanlarını üretiyoruz. Ürünlerimizin TSE, GOST ve CE kalite belgeleri mevcuttur, bunlara ek olarak, üretmiş olduğumuz boruların Halogen Free ve Düşük Duman Yoğunluğu özellikleri Alman VDE Enstitüsü onaylıdır.
Üretmekte olduğumuz boruların genel özelliklerini aşağıda inceleyebilirsiniz:
 • İlgili Ortak Standard: TS EN 61386-1
 • Rijit Boru Standardı: TS EN 61386-21
 • Oluklu Boru (Spiral) ve Kangal Boru Standardı: TS EN 61386-22
 • Halojen İçeriği Standartları: TS EN 50267-2-1, TS EN 50267-2-2
 • Düşük Duman Yoğunluğu Standardı: TS EN 61034-2
 • Sıkıştırma Dayanımı: 125, 320, 750 veya 1250 Newton
 • Minimum Çalışma Sıcaklığı: -15°C
 • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +90°C
 • Hammadde: Polipropilen (PP)
2007 yılında T.C. Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı (eski T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) tarafından yürürlüğe giren ‘Yapı İşleri, İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ’in ( Tebliğ No: YFK-2007/1) Elektrik Tesisatı Genel Şartnamesinde yazılı aşağıdaki ibare elektrik tesisatlarında Halojen İçermeyen ve Alev Yaymayan ürünlerin kullanımını zorunlu kılmıştır.
Madde 2.16 İnsanların yoğun bulunduğu, paniğin yaşanabileceği tüm yapılar ve yüksek katlı binalar, hastaneler, tiyatrolar, okullar, sinemalar gibi toplu eğitici ve eğlendirici mekânlar, alışveriş merkezleri, bilgi işlem merkezleri, tüneller, maden ocakları, fabrikalar ve bunun gibi yapı ve yerlerde, alev almaz, yangına dayanıklı ve gerekli dielektrik özelliğini sağlayan halojensiz kablo kanalları, boruları ve bağlantı elemanları kullanılacaktır.
Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmeliği’nin aşağıda belirtilen 29. maddesinin 2. bendine göre ise kolay alevlenen malzemelerin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez.
Madde 29(1) Yapı malzemeleri; bina ve diğer inşaat işleri de dâhil olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri ifade eder.
(2) Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye dönüştürülerek kullanılabilir.
Çoğu kullanıcı yapılarda bu tip ürünlerin kullanılmasını sadece maliyeti arttıran bir unsur olarak görmektedir fakat bu özellikte hammadde ile üretilmeyen ürünlerde aşağıdaki sorunlara neden olmaktadır.
 • Boru halojen içeriyorsa yangın esnasında çıkan dumanlar aside dönüşüp ölümle sonuçlanabilen yaralanmalara ve maddi kayıplara neden olmaktadır.
 • Alev yayan borular, yangın başladıktan sonra alevlerin yayılmasına katkıda bulunur.
 • Halojen içeren yanmaz katkılarla üretilmiş borular, yangın esnasında görüş mesafesini azaltan ve insanları baygınlaştıran yoğun bir duman çıkardığı için, yangından kaçanlar çıkış işaretlerini görmekte zorlandıkları ve/veya sınırlı hareket edebildikleri için yangından kaçamaz ve söndürme ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi zorlaşır.
Yukarıda yazan maddeleri inceledikten sonra halojen içermeyen ve alev yaymayan boruların kullanılmasının binanın toplam maliyetini arttırmaktan ziyade azalttığı görülmektedir.Kullanıcıların yönetmeliklere ve standartlara uygun boru seçimi yapabilmeleri için aşağıdaki konulara dikkat etmeleri gerekmektedir.
Halogen Free (Halojen İçermeyen) Boru
Bir borunun Halogen Free özellikte olması sadece içinde Klor (Cl), Brom (Br), vb. Halojenleri içermediğini belirtir. Borunun Alev Yayan veya Yaymayan olarak sınıflandırılması ile hiçbir ilişkisi yoktur.
Halogen Free PVC Boru
PVC kısaltmasında C, Klor anlamına gelir, bundan dolayı PVC bir borunun Halogen Free olması imkansızdır.
Boru Rengi
Alev yayan borular standarda istinaden Portakal renginde olması gerekirken farklı farklı renklerde üretilmekte ve alıcılar ve kullanıcılar yanıltılmaktadır.
Boru Dış Çapı
İnşaatlarda yaygın olarak 14, 18 ve 26 mm dış çaplarında boru kullanılmaktadır. Belirtilen çaplardaki borular standart dışıdır.
Boru Sıkıştırma Direnci
6 veya 10 atü gibi değerler sıhhi tesisat boruları ile ilgilidir. Elektrik tesisat borularında sıkıştırma direnci olarak 125, 320, 750, 1250, vb. Newton gibi değerler kullanılır.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen www.ensmet.com adresini ziyaret ediniz…